() Feuer melde-Systeme und Evakuierungsfunk | Zváč Systems

Feuer melde-Systeme und Evakuierungsfunk

EPS- Elektonická požiarna signalizácia.

Systém EPS pozostáva z ústredne, čidiel,  požiarnych hlásičov a akčných prvkov, ktoré sú vzájomne prepojené do funkčného celku. V prípade, že  systém vyhodnotí príznaky požiaru, následne aktivuje akustickú i optickú signalizáciu, prípadne aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru.

Ponúkame návrh, projektovanie, dodávku, inštaláciu EPS systémov i následný servis výhradne na báze certifikovaných komponentov v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

1
2
3
4
5
6
7
8