() Kamera Überwachungssysteme | Zváč Systems

Kamera Überwachungssysteme

phone

02 20 90 69 89

Systém priemyselnej televízie je stále vyhľadávanejším prvkom bezpečnostných systémov. Kamerový systém  či s klasickými analógovými video kamerami alebo IP kamerami sa ukazuje ako efektívny na ochranu majetku, najmä v prostrediach s rizikom vandalizmu, v rozsiahlych areáloch, v mestských aglomeráciách a na mnohých iných miestach. V súčasnej dobe sa sústreďujeme najmä na návrh a inštaláciu systémov s digitálnym záznamovým zariadením.

 

download icon Vzorová cenová ponuka kamerového systému pre dom

Digitálny záznam signálu bol spočiatku doménou predovšetkým počítačového sveta. Jeho výhody si však rýchlo uvedomili aj výrobcovia komponentov z oblasti uzavretých televíznych okruhov (CCTV) a začali sa tejto problematike venovať s obdivuhodným nasadením. Nie je sa však čomu diviť. Digitálny záznam videosignálu ponúka veľmi rosiahle možnosti. Niektoré z týchto možností sú obecne platné, niektoré majú len vybrané typy digitálnych záznamov.  Ponúkame riešenia na báze PC, ale taktiež na báze jednoúčelových nahrávacích zariadení (DVR).

Kvalita záznamu – digitálny záznam prináša neporovnateľne vyššiu kvalitu záznamu oproti klasickému spôsobu (analógové Timelapse rekordéry). Kvalitné digitálne záznamy dosahujú rozlíšenie 520 – 570 TV riadkov. Sú vybavené takzvanou detekciu pohybu, takže záznam je vykonávaný len ak je v monitorovanej oblasti pohybová aktivita.

Spoľahlivosť – ďalšou nezanedbateĺnou výhodou digitálneho záznamu je bezobslužnosť prevádzky (vylúčenie ľudského faktora). Nemôže teda nastať situácia, že video síce beží, ale pretože ho nikto už pol roka nevyčistil, tak sa na zázname nedá rozpoznať ani či páchateľ bol muž či žena. Na to že kvalita záznamu je už katastrofálna sa bohužiaľ väčšinou príde až vo chvíli, kedy je treba v zázname niečo vyhľadať. Vzhľadom k tomu, že diskové záznamové média sú bezúdržbové, tak táto situácia samozrejme u digitálneho záznamu nastať nemôže.

 

Komfort obsluhy – v neposlednom rade potom digitálne zaznamenaný signál umožňuje jednoduchšiu manipuláciu s obstaraným záznamom, rýchle vyhľadávanie daného záznamu podľa rôznych kritérií, prehrávanie a záznam snímok pred a po poplachu, možnosť kopírovania a prenosu dát bez straty kvality.

Záznam predpoplachov – reakčná doba analógového záznamu je cca 3 sec. (než sa roztočí bubon, kladky pritiahnu pásku, … ) a tým pádom je väčšinou nutné aby video bežalo a nahrávalo po celých 24 hod. denne len preto, aby sme videli priebeh poplachu už od začiatku a nie až 3 sec. po narušení. Vzhľadom k tomu, že digitálne záznamové zariadenia umožňujú nahrávať do slučky (buffer FIFO), je možné túto slučku využiť pre záznam nielen vlastného poplachu už od prvopočiatku, ale tiež k záznamu situácie pred poplachom.

 

Integrácia do PC sietí – v dnešnej modernej dobe, postavenej na rôznych typoch sietí (LAN, WAN, Internet, atď.) by bolo veľkou škodou nevyužiť tieto siete aj v oblasti CCTV. Z tohoto dôvodu je väčšina výrobkov určených pre digitálny záznam signálu ľahko začleniteľná do týchto sietí. Vzhľadom k tomu, že PC siete sú v dnešnej dobe veľmi rozšírené, je ich využitie pre prenos videosignálu veľmi efektívne a zmena konfigurácie (premiestnenie monitorovacieho pracoviska, napr. kancelária vedúceho) sa dá previesť bez väčších investícií.  Internetové prostredie umožňuje LIVE monitorovanie, ale i prezeranie záznamov z akéhokoľvek vzdialeného miesta na svete.

Spoločnosť Zvac Systems, s.r.o. ponúka kompletný sortiment techniky pre CCTV kamerové systémy. Návrh, dodávky a realizáciu riešení na mieru, či už z analógovými alebo IP kamerami, digitálnymi rekordérmi a ďaľšími potrebnými komponentami.

1
2
3
4
5
6
7
8