() Alarmy a zabezpečenie - Profesionálne riešenia

Alarmy a zabezpečenie

02 20 90 69 89

Zabezpečenie domu, bytu, obchodných priestorov, kancelárii…
Ako na to ? Načo nezabudnúť ?
Ponúkame Vám kompletné profesionálne riešenia certifikovaných zabezpečovacích a kamerových systémov. Montáž a inštaláciu kamerových a zabezpečovacích systémov vykonávame na základe pridelenej licencie na prevádzkovanie technickej služby (Licencia).

 Zabezpečenie vášho majetku je dnes finanančne veľmi dostupné, cena riešenia je porovnateľná s cenou elektrospotrebičov na denné používanie, ale nepozerajte len na cenu, ale hlavne na certifikáty jednotlivých komponentov. Naše riešenia sú postavené len na výrobkoch, ktorým vydal NBÚ certifikát technického zabezpečovacieho prostriedku.

Pri vhodne zvolenom riešení je zabezpečovacia technika schopná ochrániť Váš majetok a takisto je veľmi dôležité či používate certifikované zariadenia pre Vašu poisťovňu v prípade poistenia nad určitú hodnotu majetku.

ikona_pozriVzorová cenová ponuka zabezpečovacieho systému pre dom a byt

ikona_pozriVzorová cenová ponuka zabezpečovacieho systému pre chatu, garáž

 

Typy zabezpečovacích systému

Bezdrôtové zabezpečovacie systémy

Rýchla a čistá inštalácia, vhodné riešenie pre už hotové interiéry, nakoľko nie je potrebná kabeláž, ktorá by sa musela skrývať do líšt. Výhodou týchto systémov je rýchla rozšíriteľnosť o ďalšie prvky ( detektor pohybu, detektor rozbitia skla) a takisto jednoduchá odinštalovateľnosť (napr. v prípade sťahovania). Bezdrôtové systémy sú vybavené samotestujúcimi funkciami všetkých súčastí systému na prípadnú poruchu, alebo potrebu výmeny batérie.

Hybridné zabezpečovacie systémy
Kombinácia bezdrôtovo – drôtového zabezpečovacého systému. Inštalácia je vhodná tam, kde máme časti objektu, kde je možné naťahať káble použijeme drôtové prvky, a časti objektu kde nie je vhodné ťahať káble  použijeme bezdrôtové prvky. Takýto systém je komfortný a cenovo výhodný.
 
Drôtové zabezpečovacie systémy
Hlavnou výhodou drôtových systémov je hlavne cena samotných prvkov zabezpečovacieho systému, ale treba ešte prirátať inštalačný materiál a prácu. Takisto nie je nutné meniť batérie v jednotlivých prvkoch.
Nevýhodou môže pre niekoho byť strata flexibility takéhoto systému (napr. nevieme hojednoducho presťahovať do nového bytu, nemôžeme meniť detektory pri zmene rozloženia nábytku a pod.)
 

Zabezpečovacie systémy a ich prvky:

 
Klávesnice
Elektronické zabezpečovacie systémy sa zapínajú a vypínajú pomocou klávesnice, tak že zadávame niekoľko miestny kód, alebo stlačíme diaľkový ovládač. Možnosť zadania kódu sa obvykle nastaví na niekoľko možných neplatných pokusov kódu. Po prekročené limitu príde k vyhláseniu poplachu.Otváranie pomocou ovládacích kľúčeniek je vybavené plávajúcim prenosovým kódom, ktorý znemožňuje jeho kopírovanie.
Detektory pohybu (PIR – detektory)
Používajú sa hlavne pre kvalitnú ochranu vnútorných priestorov objektu. Sú to tzv. infrapasívne detektory. Pracujú na základe analýzy teplôt v objekte na základe čoho sú schopné detekovať pohyb osôb v priestore. V ponuke je množstvo detektorov pre použitie v rôznych priestoroch.
 Detektory rozbitia skla
Sú to akustické detektory rozbitia skla, ktoré sa inštalujú do miestností, kde sa nachádzajú sklenené výplne a presne detekujú rozbitie skla (odolné voči iným zvukom)
Magnetické detektory otvorenia
Ochrana vstupu je je veľmi podstatná, nakoľko veľké množstvo narušení objektov je práve cez vchod,. Preto by mali byť dvere chránene mechanickým zámkom (najlepšie s čo najvyššou bezpečnostnou triedou. Na idikáciu otvorenia dverí nám slúži práve magnetický detektor. Magnetický detektor dá pokyn ústredni, že prišlo k otvoreniu dverí a tá čaka na vypnutie. V prípade, že nepríde k vypnutiu zabezpečovacieho systému, úustredňa ohlási poplach.
Detektory úniku plynu a dymu
Veľmi dôležitou súčasťou zabezpečenia objektu je aj ochrana pred požiarom, alebo výbuchom.Na získanie informácie o nebezpečenstve požiaru nám slúžia požiarne detektory (ionizačné, optické, tepelné). Najčastejšie sa používajú ionizačné, ktoré sú veľmi spoľahlivé a rýchlo detekujú zvýšeny výskyt dymu v miestnosti.Ak používate vo vašich priestoroch na kúrenie, alebo varenie plyn je vhodné objekt zabezpečiť detektorom úniku plynu.
Vonkajšie sirény
Siréna v prípade narušenia objektu má služiť na vyvolanie záujmu okolia, čo sa deje v blízkosti.Siréna je doplnená svetelným blikačom. Nakoľko siréna je umiestnená na vonkajších priestoroch budov, musí byť schopná odolávať mechanickým aj poveternostným vplyvom. Siréna je vybaná vnútorným záložným akumulárom , ktorý zabezpečí spustenie sirény v prípade pokusu o fyzickú demoláciu sirény.
 
Interiérové sirény
Používajú sa hlavne za účelom odradiť páchateľa v prípade, že sa nachádza vo vnútri objektu. Nakoľko siréna má prenikavý zvuk často páchateľa odradí a opustí priestor.
Bezúdržbové akumulátory
Slúžia na zabezpečenie funkčnosti zabezpečovacieho systému v prípade výpadku sieťového napájania. Je nutné prispôsobiť kapacitu akumulátorov veľkosti systému.

Systémy pre Vás na mieru.

Zistite viac. Stačí kliknúť, prečítať, kontaktovať nás a my už Vám so všetkým pomôžeme.