() Dochádzka a prístup - Profesionálne riešenia

Dochádzka a prístup

Dochádzkové systémy

Tieto systémy slúžia k evidencii dochádzky, sledovaniu pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej doby a k príprave podkladov pre spracovanie mzdovej agendy. Nasadením elektronického dochádzkového systému obmedzíte chyby vznikajúce pri manuálnom spracování údajov ( prepisovánie obsahu klasických dochádzkových kariet ). Vedenie firmy má k dispozíci aktuálny prehľad o odpracovaných hodinách jednotlivcov a rovnako tak aktuálne môžu byť o svojích odpracovaných hodinách informovaní i oni. Predchádza sa tak včas prípadným nedorozumeniam, ktoré sa inak kumulujú ku koncu mesiaca. Ponuka dochádzkových terminálov, identifikačných médií a modulárna koncepcia dochádzkového systému, v spojení s uživateľským softvérom, umožňuje takmer vždy rešpektovať požiadavky malých i veľkých organizácií, vrátane požiadaviek ekonomických. K dochádzkovým systémom je k dispozícii softvérové vybavenie, ktoré svojou zložitosťou, štruktúrou a výstupmi umožňuje pokrytie požiadavkov všetkých zákazníkov.

Základné vlastnosti dochádzkových systémov :

• Jednoznačná registrácia príchodov a odchodov na základde identifikačných médií – odpadajú známé papierové karty, s následným nevyhnuteľným prepisováním ich obsahu, teda, minimalizácia vplyvu „ľudského faktora“. • Zadávat dôvod prerušenia pracovnej doby – lekár, služobná cesta, prestávka na obed apod. • Jednoducho a prehladne, s malými nárokmi na čas, skontrolovať a opraviť dochádzku zverených pracovníkov. • Definovať pracovné kalendáre z ľubovoľným typom pracovnej doby pre pracovníka alebo skupinu pracovníkov. • Automaticky vyhodnotiť docházku podľa kalendára pracovnej doby. Tlač prehľadných zostáv. • Začleniť zamestnancov do hierarchickej štruktúry, v ktorej je možné definovať oprávnenia ku kontrole a spracovaniu dochádzky. • Možnosť konverzie údajov do mzdových programov. • Ľahko a zrozumiteľne nastaviť veľké množstvo jednoduchých alebo komplexných výplatových pravidiel pre spracovanie údajov o dochádzke. • Spracovať prehľady odpracovanej pracovnej doby pre jednotlivých zamestnancov, prípadne skupiny zamestnancov. • Priebežné sledovanie prítomnosti pracovníkov v danom objekte (on-line). • Prístup zamestnancom k prehľadu spracovanej dochádzky v podnikovom intranete pomocou internetového prehliadača na vlastnom PC alebo na všeobecne prístupnom informačnom terminále so snímačom identifikačnej karty. • Otvára sa možnosť používať nové informačné technológie – indikačné tablo prítomnosti osôb, digitálne elektronické hodiny. Systém môže ovládať vstupné dvere, alebo iné mechanické zábrany vstupu. Prináša tak i prvky zabezpečenia objektu. • Priebežné sledovanie salda všetkých pracovníkov; saldo môže byť k dispozícii v programe i na terminále.

V ponuke máme dochádzkové systémy od troch výrobcov:

  1. Výrobca Tetronik    https://tetronik.cz/produkty/2-dochazkove-a-pristupove-systemy
  2. Výrobca TSS        https://www.tssgroup.sk/produkty/zabezpecenie-objektov/pristupove-dochadzkove-a-stravovacie-systemy/
  3. Výrobca         http://www.sysdo.sk/

Prístupové systémy

Tieto systémy slúžia predovšetkým k riadeniu a sledovaniu pohybu zamestnancov, osôb v danom objekte. Systém je určený k vstupom do budov, skladov, vjazdov na parkovisko, do šatní, kancelárií, jednoducho na všetky miesta, které potrebujete selektívne zprístupniť, a zároveň jednoducho a prehľadne sledovať všetky pohyby v strážených objektoch. Systém tak spĺňa požiadavky na všetkých úrovniach kontroly prístupu, počnúc autonómnym otváraním dverí do miestností a končiac rozsiahlým sieťovým prístupovým systémom s centrálnou evidenciou údajov na počítači. Autonómny systém – autonómne vstupné jednotky sú najmä vhodné pre priestory, kde nieje potrebná zpätná kontrola priechodov, a kde je z technických a prevádzkových dôvodov vylúčené káblové prepojenie s centrálnym počítačom. Ideálna náhrada za veľké zväzky kľúčov. Primárnou výhodou týchto vstupných systémov je ich nenáročná montáž a jednoduchosť ovládania. Tento systém nevyžaduje konštrukčnú úpravu dverí, iba sa doinštaluje elektromagnetický zámok  do zárubne dverí. Sieťový prístupový systém – tento systém je plne konfigurovaný a sledovaný obslužným počítačom. Výhodou sieťových aplikácií je maximálny komfort obsluhy systému (všetky parametre sa zadávajú cez PC). Pokiaľ počítač komunikuje s prístupovým systémom v režime On-Line, je otváranie dverí signalizované na monitore vrátane zobrazenia miesta udalosti, času, mena zamestnanca a povolenie, či zákázanie vstupu. Pri širšom uplatnení systému tak získate kompletný prehľad o pohybe ôsob na kontrolovanom mieste. V spojení s programom umožňuje rýchle a ľahké nastavovanie oprávnení držiteľov osobných čipov k prístupu do objektov. Oprávnenie nieje nutné nastavovat len klasickým zpôsobom tj. vypísaním zoznamu prístupných dverí ku každej osobe, program ponúka oveľa komfortnejšie prostriedky. Je možné napr. nadefinovať tzv. prístupové funkcie, ktoré po priradení k osobe automaticky zaistí priechod pevne stanovenou množinou dverí, možnosť nastavenia vzájomne nezávislých časových okien je tu samozrejmosťou. Prístupové oprávnenia sú nastaviteľné nielen pre konkrétne osoby, ale i pre celé strediská.

V ponuke máme prístupové systémy od dvoch výrobcov:

  1. Výrobca Tetronik    https://tetronik.cz/produkty/2-dochazkove-a-pristupove-systemy
  2. Výrobca TSS        https://www.tssgroup.sk/produkty/zabezpecenie-objektov/pristupove-dochadzkove-a-stravovacie-systemy/

Systémy pre Vás na mieru.

Zistite viac. Stačí kliknúť, prečítať, kontaktovať nás a my už Vám so všetkým pomôžeme.