() Zaokrúhľovanie 1 a 2-centových mincí od 1.7.2022

Národná rada SR dňa 2.11.2021 schválila novelu zákona o cenách, ktorá prináša zaokrúhľovanie 1 a 2-centových mincí. Novela zákona nadobúda účinnosť od júla 2022.

Znenie návrhu zákona:

„(4) Cena, ktorá sa platí v hotovosti, sa môže zaokrúhliť matematicky na 5 centov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je nižší ako polovica nominálnej hodnoty 5 centov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica nominálnej hodnoty 5 centov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je platená cena súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná platená cena. Platená cena vo výške 1 alebo 2 centov sa zaokrúhľuje na 5 centov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.“.

 

Čo to znamená pre ekasa užívateľov?

Najneskôr do 1. júla 2022 na svojich ekasách zabezpečiť:

  • aktualizáciu systému eKasa (na požadovanú verziu)
  • aktualizáciu nadradeného pokladničného softvéru (podporujúcu zaokrúhľovanie)

Cenník:

Výrobca popis Cena v € bez DPH Cena v € s DPH
Elcom Upgrade +
Práca technika
Registrácia na cloude
*50,- (55,-)
20,-
20,-
*60,- (66,-)
24,-
24,-
Fiskal Pro Upgrade
Práca technika
**39,- (59,-)
20,-
**46.80,- (70.80,-)
24,-
Pegas Upgrade
Práca technika
59,-
20,-
70.80,-
24,-

*- cena do 30.6
** cena pri platobných službách s obratom nad 1000,-  € mesačne

Objednávky na t.č.:   034 7725331